Zoekmachine adverteren

Adverteer via zoekmachines.

Zoekmachine adverteren (SEA)

Onder zoekmachine adverteren wordt het tegen betaling plaatsen van advertenties boven en naast de natuurlijke zoekresultaten verstaan. Een webpagina komt op een prominente plaats bij de zoekresultaten van een zoekmachine te staan als een zoekmachinegebruiker een voor die webpagina relevante zoekterm intypt. Met zoekmachine adverteren kan er heel gericht met een vooraf bepaald budget een doelgroep worden bereikt.

Waarom zoekmachine adverteren (SEA)?

Zoekmachine adverteren heeft drie belangrijke doelstellingen: het genereren van zoveel mogelijk vertoningen, het realiseren van zoveel mogelijk kliks en tot slot het realiseren van zoveel mogelijk conversies. Doordat de webpagina beter gevonden kan worden op het internet, wordt de effectiviteit van de reclame-uiting op het internet verhoogd. Met zoekmachine adverteren is exact te meten welk resultaat de campagne oplevert. Dit is mogelijk door een analytisch programma als Google Analytics te gebruiken. Hiermee is inzicht te verkrijgen in het websitebezoek en het aantal aanvragen die er binnen zijn gekomen door de campagne. Met een SEA campagne ziet de klant snel resultaat. Op het moment dat er besloten wordt om een campagne te starten kan deze binnen een minuut online staan.

Hoe werkt zoekmachine adverteren?

Voordat er gestart kan worden met een SEA campagne, moet er eerst bepaald worden welke zoekwoorden belangrijk zijn voor de website. Samen met de klant bepalen wij de trefwoorden die door de doelgroep vaak als zoekterm gebruikt worden. Wanneer één van deze trefwoorden als zoekopdracht bij een zoekmachine ingetypt wordt, is de advertentie zichtbaar. Door de klant hoeft alleen betaald te worden wanneer de website ook daadwerkelijk bezocht wordt door het aanklikken van de advertentie. De minimale kosten bedragen €0.05 per klik. Hoe meer er voor de advertentie betaald wordt, hoe hoger de advertentie in de zoekresultaten terecht komt. Er kan een dagbudget ingesteld worden zodat er geen onverwachte kosten ontstaan.

Start SEA campagne

De basis van een SEA campagne is de structuur van het account. Er kan een volledig nieuwe campagne structuur opgezet worden of een bestaand account kan geanalyseerd en bijgestuurd worden waar nodig. Naast het opzetten van de SEA campagne is ook het beheer van de campagne erg belangrijk. Als de SEA campagne eenmaal staat, is het van belang om deze steeds bij te sturen en de daaruit voortgebrachte gegevens te analyseren. Zoekmachine adverteren is een proces dat continu doorloopt.

Wat kan Glamor voor u betekenen?

Het team van Glamor is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en beschikt over de juiste kennis en tools om u te begeleiden bij het opzetten en beheren van een SEA campagne. Wilt u gebruik maken van onze kennis? Neem dan contact met ons op. Wij staan heel graag voor uw klaar.

WordPress aanbieding

De aanbieding omvat:

  • WordPress CMS
  • Google vriendelijk
  • Mobiele website
  • Zelf teksten en foto's aanpassen
  • Korte WordPress cursus
Vanaf €499,-

Maak een afspraak >